Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati
Bila bangun pagi hari siang berganti malam
Aku diberkati