Aku Dengar Bunyi Tent'ra Tuhan (2x)
Bunyi Pujian, Bunyi Perang
Bala Tent'ra Tuhan (3x)
Maju Perang