Adakah damai di hatimu
Adakah sukacita
Ijinkan Kristus Raja Damai itu
Di hatimu bertahta